ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่ง นโยบายและแผน นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2 และ นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2 สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์