ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก 2 ตำแหน่ง