ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก (นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 2 งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์)