ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1 งานติตตามและประเมินผล)