สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับฆ่ามอดข้าว นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร

เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับฆ่ามอดข้าว นวัตกรรมเพื่อเกษตรกร