สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งรถแทรคเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งรถแทรคเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ