สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ต้นแบบ

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ต้นแบบ