สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้ เพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน

การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้ เพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน