สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เกษตรกรตัวอย่าง จ.ลำพูน คุณศรีเพชร

เกษตรกรตัวอย่าง จ.ลำพูน คุณศรีเพชร