สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือก

เทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือก