สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การนำเทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือกไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนลำพูน

การนำเทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือกไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนลำพูน