สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เทคนิคการอบลำไยแห้งเนื้อทอง

เทคนิคการอบลำไยแห้งเนื้อทอง