สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณอรรณนพ

เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณอรรณนพ