สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่ม

วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่ม