สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | หุ่นยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะ

หุ่นยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะ