สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เครื่องล้างผักคลื่นอัลตร้าโซนิกส์

เครื่องล้างผักคลื่นอัลตร้าโซนิกส์