สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ปลาตะกรับ ช่วยลดปัญหาการอุดตันของกระชัง

ปลาตะกรับ ช่วยลดปัญหาการอุดตันของกระชัง