สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้

การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้