สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม