สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซเพื่อชะลอการเหี่ยวของกล้วยไม้

การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซเพื่อชะลอการเหี่ยวของกล้วยไม้