สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิด

การเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิด