สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ในระบบน้ำหมุนเวียน

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ในระบบน้ำหมุนเวียน