สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เทคนิคการถอดก้าง เพื่อแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล

เทคนิคการถอดก้าง เพื่อแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล