สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | วิธีการกำจัดแก๊สเอทีลีนเพื่อลดการหลุดร่วงของผลลองกอง

วิธีการกำจัดแก๊สเอทีลีนเพื่อลดการหลุดร่วงของผลลองกอง