สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

การควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน