สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การขยายเชื้อบีทีกำจัดหนอนในนาข้าว

การขยายเชื้อบีทีกำจัดหนอนในนาข้าว