สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง