สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การตัดแต่งกิ่งต้นพริก

การตัดแต่งกิ่งต้นพริก