สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การนำเชื้อบิวเวอเรียมาใช้ในนาข้าว

การนำเชื้อบิวเวอเรียมาใช้ในนาข้าว