สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มให้ได้คุณภาพ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มให้ได้คุณภาพ