สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เลี้ยงกุ้งอย่างไรปลอดภัย EMS ตอนที่ 1 การเตรียมบ่อกุ้ง

เลี้ยงกุ้งอย่างไรปลอดภัย EMS ตอนที่ 1 การเตรียมบ่อกุ้ง