สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 28 เปิดตัวงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ สวก.

ตอนที่ 28 เปิดตัวงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ สวก.