สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 26 โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร

ตอนที่ 26 โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร