สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 23 รถดำนาแบบนั่งขับ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว

ตอนที่ 23 รถดำนาแบบนั่งขับ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว