สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 22 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน

ตอนที่ 22 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน