สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 19 ผลิตกล้วยไม้ลูกผสมสกุลฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์

ตอนที่ 19 ผลิตกล้วยไม้ลูกผสมสกุลฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์