สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ตอนที่ 2 การเพาะเลี้ยงปลาช่อน อีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพ

ตอนที่ 2 การเพาะเลี้ยงปลาช่อน อีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพ