สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | เพลี้ยแป้งสีชมพู

เพลี้ยแป้งสีชมพู