สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน

การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน