สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | การเตรียมบ่อและปล่อยลูกปลาช่อน

การเตรียมบ่อและปล่อยลูกปลาช่อน