สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคและเพิ่มผลผลิตของข้าว

ไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคและเพิ่มผลผลิตของข้าว