คลังความรู้เฉพาะพืช


 โรคราแป้ง

โรคราแป้ง

 โรคราดำ

โรคราดำ

 โรคปลายผลเน่าหรือโรคราเสี้ยน

โรคปลายผลเน่าหรือโรคราเสี้ยน

 เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 ด้วงแรด

ด้วงแรด

 โรคทะลายเน่า

โรคทะลายเน่า

 โรคลำต้นเน่า

โรคลำต้นเน่า

 หนอนกระทู้

หนอนกระทู้

 โรคต้นเน่า

โรคต้นเน่า

 โรคราเขม่าดำ

โรคราเขม่าดำ

 สารพิษอะฟลาทอกซิน

สารพิษอะฟลาทอกซิน

 โรคแอนแทรคโนส

โรคแอนแทรคโนส

 เพลี้ยจักจั่น

เพลี้ยจักจั่น

 ด้วงหนวดยาว

ด้วงหนวดยาว