สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | | หน้า16


 ไรแดง

ไรแดง

 โรคแอนแทรกโนส

โรคแอนแทรกโนส

 แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว

 โรคใบไหม้

โรคใบไหม้

 โรครากและหัวเน่า

โรครากและหัวเน่า

 หนอนหน้าแมว

หนอนหน้าแมว

 โรคราสนิม

โรคราสนิม

 โรครากและหัวเน่า

โรครากและหัวเน่า

 โรคใบไหม้

โรคใบไหม้

 เพลี้ยแป้ง (2)

เพลี้ยแป้ง (2)

 โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

 หนอนกอ

หนอนกอ

 แมลงวันทอง (2)

แมลงวันทอง (2)

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น