สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | | หน้า15


 โรคต้นเน่า

โรคต้นเน่า

 โรคราเขม่าดำ

โรคราเขม่าดำ

  หนอนกระทู้

หนอนกระทู้

 สารพิษอะฟลาทอกซิน

สารพิษอะฟลาทอกซิน

 โรคราสนิม

โรคราสนิม

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 ด้วงหนวดยาว

ด้วงหนวดยาว

 โรคใบขาว

โรคใบขาว

 โรคแส้ดำ

โรคแส้ดำ

 โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง

โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง

 หนอนกอ

หนอนกอ

 โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

 เพลี้ยแป้ง (1)

เพลี้ยแป้ง (1)

 เพลี้ยแป้ง (2)

เพลี้ยแป้ง (2)

 เพลี้ยแป้งสีชมพู

เพลี้ยแป้งสีชมพู