สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | | หน้า14


 เพลี้ยจักจั่น

เพลี้ยจักจั่น

 โรคแอนแทรคโนส

โรคแอนแทรคโนส

 โรคราดำ

โรคราดำ

 โรคปลายผลเน่าหรือโรคราเสี้ยน

โรคปลายผลเน่าหรือโรคราเสี้ยน

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 โรคราแป้ง

โรคราแป้ง

 ด้วงแรด

ด้วงแรด

 โรคทะลายเน่า

โรคทะลายเน่า

 หนู (1)

หนู (1)

 หนู (2)

หนู (2)

 โรคลำต้นเน่า

โรคลำต้นเน่า

 หนอนหน้าแมว

หนอนหน้าแมว

  โรคใบไหม้แผลใหญ่

โรคใบไหม้แผลใหญ่

 โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง

 หนอนเจาะฝัก

หนอนเจาะฝัก