ข้าวธัญพืชสำหรับควบคุมระดับน้ำตาลจากน้ำเชื่อมลำไย

ข้าวผสมธัญพืช 7 ชนิดที่มีอัตราส่วนเฉพาะที่ให้ค่า GI (Glycemic Index) ต่ำ และมีกรดอะมิโนครบถ้วน นอกจากนี้ยังข้าวและธัญพืชนี้ยังผ่านกระบวนการเฉพาะที่ทำให้หุงง่าย สุกพร้อมกันทั่วถึง เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาล และผู้ที่สนใจรักษาสุขภาพ

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3301-3313