ข้าวนึ่งกล้องงอก

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งกล้องงอกระดับโรงงานที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ข้าวนึ่งกล้องที่มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ คือ แกมมา-ออริซานอล(Gamma Oryzanol) สารแกมม่าอะมิโนบิวทิริคแอซิค (gamma aminobutynic acid, GABA) วิตามินอี วิตามินบี 1 ไนอะซีน วิตามินบี 6 แมกนีเซียม แคลเซียม และ ธาตุเหล็ก ที่สำคัญคือมี GABA จากกระบวนการสังเคราะห์ที่ถูกต้องจึงทำให้เกิด คุณค่าทางโภชนาการสูง

ซึ่งการวิจัยดังกล่าวนั้นเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวบริโภคในรูปเมล็ดแบบใหม่ที่มีส่วนผลักดันและสร้างกระแสข้าวเพื่อสุขภาพในตลาดข้าวคุณภาพสูง หรือข้าวพรีเมี่ยมในปัจจุบันอย่างมาก


นักวิจัย : ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3301-3313