ครีมนวดจากสารสกัดเมล็ดลำไย ลองกานอยด์ครีมจากนวัตกรรมลำไย
เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม

ลำไย ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphoria longana วงศ์ Sapindacea -80

ในเมล็ดลำไยมีสารสำคัญได้แก่ Gallic acid, Ellagic acid และสารฟลาโวนอยด์ สารพอลีฟีนอล และองค์ประกอบอีกหลายชนิด โดยกลุ่มสารดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งอาการอักเสบและการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะข้อเสื่อม

จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาการผลิต Bioactive fractions ซึ่งสามารถแยกสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่มีฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์กระดูกอ่อน โดยสามารถยับยั้งการสลายสารองค์ประกอบพื้นฐานของกระดูกอ่อน ได้แก่ สารไกลโคส อะมิโนไกลแคน และกรดไฮยารูโลนิคของเซลล์กระดูกอ่อนได้ดี และสารสกัดยังยับยั้งเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทีเนสที่สลายกระดูกอ่อน

จึงนำสารสกัดมาพัฒนาเป็นครีมเพื่อใช้ทาบรรเทาอาการปวดจากกระดูกข้อเสื่อม จากการสึกหรอของกระดูกอ่อน โดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรือผลข้างเคียง สามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ครีมนวด ป้องกันข้อเข่าเสื่อม บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากกล้ามเนื้อตึง หรือนวดบำบัดในสปา

จากผลสำเร็จเบื้องต้น สวก. จึงให้การสนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่องในการปรับปรุงครีมนวดลำไยต้านเข่าเสื่อมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยได้นำสมุนไพรไทยและว่านพื้นเมืองมาเป็นส่วนผสม ปัจจุบันมีการผลิตจำหน่าย 2 ตำรับ คือ สูตรเฮอร์บัลวอร์มที่พัฒนาจากสูตรดั้งเดิมกลิ่นสมุนไพร และสูตรคูลแอนด์อะโรมาที่ให้ความเย็นพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของน้ำมันหอมระเหย ที่มีสรรพคุณในการบำบัดข้อเสื่อม บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ด ขัดยอกหรือเอ็นอักเสบเข้าร่วมในตำรับ

ผลงานวิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือ ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดเมล็ดลำไยให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และนับว่าเป็นการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งอย่างเมล็ดลำไยมาเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดรายได้ทั้งต่อภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ในระยะยาว

นักวิจัย : ศ. ดร. อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ และทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท พรีม่าเฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคาร เชียงใหม่รศิริพานิชกรุ๊ป ชั้น 6 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่ 053-222778