ชุดตรวจเพศปลาอะโรวาน่า

อะโรวาน่า หรือ ปลามังกร นับเป็นสุดยอดปลาสวยงามที่เศรษฐีนิยมเลี้ยง เนื่องจากเชื่อว่า จะให้โชคลาภ และ ความร่ำรวย ส่งผลให้ปลาชนิดนี้มีราคาแพง เฉลี่ยราคา 50,000 จนถึง 500,000 บาท แต่ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่สามารถแยกเพศและจัดสัดส่วนของปลา เพศผู้และเพศเมียให้เหมาะสมได้ ผู้เลี้ยงจึงใช้วิธีการเลี้ยงและให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปในการแยกเพศปลาอะโรวาน่า เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยที่สามารถนำสิ่งขับถ่ายและเมือกของปลามาสกัด DNA เพื่อตรวจเพศ โดยเก็บสิ่งขับถ่ายและเมือกจากระบบกรอง ไม่ต้องสัมผัสตัวปลาโดยตรง ไม่ทำให้ปลาเครียด สามารถใช้ได้ง่ายและใช้ได้กับปลาทุกอายุ ทุกขนาด โดยไม่ต้องรอให้ปลาโต จนถึงวัยเจริญพันธุ์

นักวิจัย : รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ซันซื่อ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3301-3313