ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ Pocy-kit

กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสด้วย “POCy kit” ชุดตรวจนี้สามารถตรวจสอบเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้พร้อมกันภายในตลับเดียว คือ Potyvirus, ORSV และ CyMV โดยใช้เวลาเพียง 3 - 5 นาที สามารถนำไปใช้ตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้ ช่วยสนับสนุนการส่งออกและยกระดับคุณภาพของวงการกล้วยไม้ให้มีเทคโนโลยีการผลิตและการอารักขาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นักวิจัย : นางสุรภี กีรติยะอังกูร
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทซีแพค อินเตอร์ จำกัด
50 ถนนรามคำแหง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240